Liepājas Universitātes

Datorzinātņu olimpiāde 2021


Robotu programmēšanas konkurss (notiek no 2016. gada)


Nr. Komandas nosaukums Vārds, uzvārds Klase Skolas nosaukums 1. uzdevums 2. uzdevums 3. uzdevums Kopā Piezīmes