Liepājas Universitātes

Datorzinātņu olimpiāde 2021


Programmēšanas konkurss skolēniem


Nr. Vārds, uzvārds Klase Skolas nosaukums Programmēšanas valoda Punkti Piezīmes