Liepājas Universitātes

Datorzinātņu olimpiāde 2021


Programmēšanas konkurss studentiem


Nr. Vārds, uzvārds Studiju programma Kurss Programmēšanas valoda Punkti Piezīmes