Liepājas Universitātes

Datorzinātņu olimpiāde 2021


Konkurss studentiem "Virtuālā dabaszinātņu muzeja ekspozīcija" (nenotiek no 2016. gada)


Nr. Komandas nosaukums Vārds, uzvārds Studiju programma Kurss Punkti par saturu Punkti par dizainu Punkti par risinājumu Punkti Piezīmes